Služby

Ponúkame neustály dohľad nad Vašim portfóliom.

Neustále sledujeme, vyhodnocujeme, aktívne riadime a vyhľadávame skryté obchodné príležitosti pre dosiahnutie maximálneho výnosu a ochrany majetku našich investorov. Maximalizácia zisku pri minimalizácií rizika je našou prvoradou úlohou.

Multi Family Offices

Predstavujeme vám výnimočné služby v rámci správy súkromného majetku pre Vás aj ďalšie generácie.

Cieľom taktiky hedžových fondov je dosiahnuť čo najväčší možný zisk s využitím rôznych investičných stratégií. Aktívne vyhľadávame a zameriavame sa na rôzne trhové anomálie, finančné bubliny a nadhodnotené spoločnosti pôsobiace na akciovom trhu, ktoré vykazujú známky extrémnych valuácií ale aj na firmy s vysokým rastovým potenciálom a skrytou hodnotou. Sledujeme geopolitické a globálne hospodárske procesy, z ktorých plynú významné pohyby na globálnych finančných trhoch.

„Investovanie do akcií je umenie, nie veda a ľudia, ktorí boli vyškolení na striktnú kvantifikáciu všetkého, majú veľkú nevýhodu. “

Peter Lynch